top of page

PRIVACY STATEMENT LALA AGENCY - 2 FEBRUARI 2023

Inleiding en contactgegevens
LaLa Agency met KvK nummer 34270122 hecht grote waarde aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacy statement wordt beschreven hoe LaLa Agency persoonsgegevens van personen die zich inschrijven verzamelt, opslaat of op een andere manier verwerkt of laat verwerken. LaLa Agency is hiervoor de verantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). 
Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens door LaLa Agency kan contact opgenomen worden met:

LaLa Agency
Postbus 15
1430 AA Aalsmeer, Nederland
www.lala-agency.com
info@lala-agency.nl
06 – 41 42 80 57

Verwerking van persoonsgegevens
Van eenieder die zich wil inschrijven bij LaLa Agency en wordt geaccepteerd, worden de gegevens opgenomen in het bestand. Wij vragen om de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Naam, telefoonnummer en emailadres van de verzorgers van een kind

 • IBAN nummer

 • Uiterlijke kenmerken

 • Karakter omschrijving

 • Bewegend beeldmateriaal (van eerdere opdrachten)

 • Vaardigheden

 • Ervaring

 • Foto(s)


LaLa Agency verwerkt persoonsgegevens van modellen uitsluitend om hen zo goed mogelijk te kunnen selecteren voor de opdrachtgever en om hen te helpen een geschikte foto opdracht te bemachtigen. Wij doen dit op basis van jouw toestemming. 

Wij werken met opdrachtgevers, die jouw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. Bij fotoshoots wordt foto- of beeldmateriaal gemaakt van de modellen. Dit materiaal deelt LaLa Agency met een opdrachtgever en evt. andere bij de productie betrokken personen, zodat die de modellen kan selecteren die hij/zij bij de opdracht wil betrekken. Vanaf het moment van verstrekking is de opdrachtgever en evt. andere bij de productie betrokken personen de verantwoordelijke voor het verdere gebruik van de gegevens. Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn. 

Bewaartermijn
LaLa Agency bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te bereiken waarvoor gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van onbepaalde tijd voor onze administratie en het actief aanwezig zijn in ons bestand. Eenieder die niet langer in het bestand van LaLa Agency opgenomen wil zijn kan een e-mail sturen aan info@lala-agency.nl.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers ons bedrijf gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om jouw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:
• Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
• De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem;
• Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer jouw persoonsgegevens invoert.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer ons bedrijf wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.

Jouw rechten
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens bovenaan.

Je hebt de volgende rechten:

• Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;

• Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;

• Het laten corrigeren van fouten;

• Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;

• Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;

• Intrekken van toestemming;

• Een bepaalde verwerking beperken;

• Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.


Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen. 

Klacht indienen

Als je een klacht in wil dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kan je een e-mail sturen naar info@lala-agency.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren hierover verder met je.

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page